STRATFORD TO NEW PLYMOUTH AUSTRALIA TO EGYPT GALLIPOLI LEMNOS TO FRANCE FRANCE TO BELGIUM BELGIUM TO ENGLAND NEW PLYMOUTH TO AUSTRALIA